Kære alle Ærøs Operavenner

 

Godt nytår. Forhåbentlig er I alle raske på trods af den allestedsnærværende coronatrussel, som sætter dagsordenen næsten uanset, hvad man ønsker at foretage sig i denne tid.

Forsamlingsforbuddet umuliggør blandt andet afholdelse af generalforsamling i vores forening, og derfor ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen, indtil de nuværende begrænsninger ophæves. Det er ganske vist i strid med vedtægterne, som fastsætter en frist frem til 28. februar, men vi er som alle andre i en særlig situation.

Sommerens minioperafestival viste sig som en god erstatning for den planlagte opførelse af ”Farinelli” i HCC Bådeværft, men lørdag den 26. juni bliver forhåbentlig dagen, hvor operetten omsider kan opføres. Da alting er usikkert i denne tid, kan man ikke købe billetter nu, men det er muligt for Ærøs Operavenner at reservere billetter ved at oplyse navn, adresse, antal billetter i kategori A eller B. Skriv til undertegnede på adressen khermansen@mail.dk. Når der foreligger sikkerhed for, at forestillingen kan realiseres, vil reservationerne blive omvekslet til billetter. A-billetter koster kr. 375 og B-billetter kr. 325.

Måske bliver der en opera-tur til Alsion i Sønderborg i november måned, men det er endnu for tidligt at sige noget med sikkerhed.

Her ved årsskiftet plejer der at blive opkrævet kontingent, og det forhindres ikke af coronarestriktionerne, så jeg vil bede om, at kontingent på kr. 100,- pr. husstand indbetales på konto i Nordea (2047) 0746-920-318 senest den 1. marts 2021. Husk at anføre navn ved indbetalingen. På forhånd tak!

Forhåbentlig får verden snart sit gamle jeg tilbage, så vi kan mødes om gode musikoplevelser. I mellemtiden må I passe godt på Jer selv og hinanden.

 

Med venlig hilsen

Karsten Hermansen

Marstal den 8. maj 2021

              Ærøs Operavenner afholder generalforsamling i Biograf Andelen lørdag den 29. maj kl. 14.30,          hvorefter der bliver vist en operafilm på det store lærred.

 

         Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     valg af dirigent

2.     formandens beretning

3.     aflæggelse af årsregnskab

4.     fastsættelse af kontingent

5.     valg af bestyrelse

6.     valg af revisor og revisorsuppleant

         evt.

 

         På grund af coronatidens begrænsninger har der ikke kunnet afholdes generalforsamling før nu.          Der skal fremvises coronapas ved indgangen, og da pladserne er begrænsede, bedes man          tilmelde sig hos undertegnede (khermansen@mail.dk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Årets forestilling er rykket til 2. juli - se under billetkøb!